Home

Computers aren’t magic; teachers are.” Craig R. Barrett

Welkom bij het rekenappoverzicht van lerendeleraren.nl

Deze website biedt:

  • Een overzicht van rekenapps gekoppeld aan leerdoelen
  • Voor de onderwijspraktijk relevante en objectieve informatie over rekenapps, inclusief praktijkvoorbeelden
  • Praktijkvoorbeelden van de inzet van andere apps bij de rekenles
  • Een handreiking om apps te evalueren
  • Informatie over rekendidactiek, ook in de vorm van kennisclips
  • Handreikingen om zicht te krijgen op het tablet gebruik in jouw eigen onderwijspraktijk en voor een nulmeting

Met behulp van apps kun je het onderwijs verder personaliseren. Bijvoorbeeld door de keuze van apps af te stemmen op kenmerken en behoeften van leerlingen. Er zijn ook apps die zich automatisch aanpassen aan behoeften van leerlingen door opdrachten af te stemmen op eerder gegeven antwoorden. En er zijn apps die de gebruiker, door middel van ingebouwde keuzemogelijkheden, aan kan passen op eigen behoeften en voorkeuren.

Technologie kan goed onderwijs versterken, maar kan nooit slecht onderwijs goed maken.