De makers

Deze website is ontwikkeld in het kader van het project Versterking Samenwerking op initiatief van het Team Mobiel Leren. Het Team Mobiel Leren is een professionele leergemeenschap, waarbinnen samen wordt geleerd en gewerkt door leerkrachten, pabo studenten, pabo docenten en onderzoekers van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning.

Heb je een aanvulling of wil je ook een bijdrage leveren, neem dan contact op met Caroline Timmers: c.f.timmers@saxion.nl

Rekenen.lerendeleraren.nl heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht of de intellectuele eigendom van individuele ontwerpers, bedrijven of instellingen en wil al deze bestaande rechten respecteren. Als abusievelijk het auteursrecht of andere rechten is geschonden wordt u verzocht ons daarover per e-mail te informeren zodat we deze fout kunnen corrigeren.

Hier volgt een overzicht van de leden van Team Mobiel Leren:

 • Leoni Boers – Leerkracht Stichting Consent
 • Astrid Bosman – Leerkracht Stichting KOE
 • Rob Huinink – Adviseur ICT Stichting Consent
 • Bert Jeuring – Staffunctionaris ICT Stichting KOE
 • Anouk Masselink – Leerkracht Dr. Schaepman Stichting
 • Martine van der Ploeg – Leerkracht Stichting Marcant-BSV
 • Caroline Timmers – Onderzoeker lectoraat Rich Media &Teacher Learning
 • Rijk Slok – Leerkracht bestuurscentrum VCO
 • Sietske Walda – Docent Rekenen & Wiskunde bij Saxion
 • Robert Westerhof – Leerkracht Stichting Konot

Hier volgt een overzicht van overige betrokkenen:

 • Leerlingen van de Ariënsschool – Stichting KOE
 • José van Beesten – Masterstudent bij de VU Amsterdam
 • Ellen van den Berg – Lector Rich Media & Teacher Learning (RM&TL)
 • Karen Bouwmann – Leerkacht Stichting KOE
 • Peter Blijleven – Docent Digitale Didactiek bij Saxion
 • Lisanne Hogt – Masterstudent bij Saxion
 • Christine Kemmeren – Onderzoeker lectoraat RM&TL (praktijkvoorbeelden)
 • Danique Kraaijvanger – Masterdocent bij Saxion
 • Erik Leeuw – ICT&O adviseur bij Saxion
 • Mariët Lubbers – Themadocent lectoraat RM&TL (thema)
 • Daphne Nijland – Masterstudent bij Saxion
 • Willem van Oosterom – Docent Recht bij Saxion
 • Marleen Oude Geerdink – Masterstudent bij Saxion
 • Jelle ten Thije – Masterstudent bij Saxion
 • Jory Tolkamp – Masterstudent bij Saxion
 • Stephan Vermeire – Ontwikkelaar van educatieve software (o.a. Rekenblobs)
 • Laura de Vree – Masterstudent bij Saxion
 • Maaike Vervoort – Onderzoeker lectoraat RM&TL (videoclub)
 • Esther Zanderink – Masterstudent bij Saxion